Vodovodná prípojka slúži k prívodu pitnej vody do koncového objektu akým je napríklad novostavba k vodomeru, resp. verejný vodovod. Inými slovami možno povedať, že vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti.

Pokiaľ sa však rozhodnete vybudovať novú prípojku napojenia, je nutné vyplniť žiadosť a tú následne predložiť vlastníkovi vodovodu v danej lokalite, ktorý celý úkon bude môcť schváliť. Je dôležité dodať, že každá nehnuteľnosť by mala mať výhradne len jednu vodovodnú prípojku, pričom jej hĺbka by mala byť minimálne 1,2 metre a maximálne 2 metre. Vodomerná šachta má presne stanovený rozmer, pričom ideálne je, ak sa nachádza maximálne 10 metrov od hlavného rozvodu.

Pokiaľ máte problémy s vodovodnou prípojkou, neváhajte a kontaktujte skúsených odborníkov, ktorí vám v tomto smere ochotne pomôžu. Prípadné opravy nechajte na profesionálov.

VODOVODNÁ PRÍPOJKA NA KĽÚČ volajte  0950 272 108